Privacy policy & Cookies

BMC

iBase B.V. heeft in samenwerking met FC Klap B.V. het digitale platform BMCommunity.nl ontwikkeld. Het doel van deze community (‘Community’) is om de geregistreerde opdrachtgevers en kandidaten te matchen in verband met het vervullen van opdrachten.

Dit Privacy & Cookie Statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van de geregistreerde opdrachtgevers en kandidaten door iBase en FC Klap  (hierna gezamenlijk ‘BMC’).

BMC vindt privacy belangrijk. BMC behandelt en beveiligt de persoonlijke gegevens van de geregistreerde kandidaat/opdrachtgever met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Daarbij houdt BMC zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’), de Telecommunicatiewet en overige nu en in de toekomst toepasselijk privacy wet- en regelgeving. De verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn:

i)             iBase B.V., gevestigd te (2012 KN) Haarlem aan de Zuider Emmakade 51, KvK 65549503.

ii)            FC Klap B.V. gevestigd te (1217 EH)  Hilversum aan de ’s-Gravenlandseweg 51, KvK 32075149.

Welke gegevens verzamelt BMC en waarvoor gebruikt BMC deze gegevens?

BMC verzamelt persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en geslacht[M1] ) op het moment dat kandidaat een profiel aanmaakt dan wel wanneer opdrachtgever zich aanmeldt om gebruik te maken van de door BMC geboden dienst(en). BMC kan voor de volledigheid van de registratie aanvullende financiële of bedrijfsgegevens van kandidaat en opdrachtgever verlangen bijvoorbeeld voor het sturen van facturen. De verstrekte gegevens in een account kunnen op ieder moment worden aangepast.

Naast voornoemde persoonsgegevens verzamelt BMC ook zgn. Automatisch Gegenereerde Informatie over het surfgedrag van kandidaat/opdrachtgever. Deze informatie bestaat onder andere uit het IP-adres en het type browser waarvan kandidaat/opdrachtgever gebruik maken alsmede “cookies” (zie hieronder).

Voor welke doeleinden gebruikt BMC de verzamelde informatie?

BMC verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van kandidaat/opdrachtgever voor de volgende doeleinden:

a) voor de totstandkoming en uitvoering van een met hen gesloten overeenkomst

b) om de Community en de daaraan gekoppelde zoekmachine te laten functioneren, waarbij het mogelijk wordt gemaakt dat kandidaten de profielen van opdrachtgever(s) en vice versa kunnen inzien en daarbij de mogelijkheid wordt geboden contact op te nemen;

c) om kandidaten de gelegenheid te geven om een profiel aan te maken en daarin bepaalde (gevraagde) informatie achter te laten over zichzelf;

d) om opdrachtgevers de gelegenheid te geven om een account aan te maken;

e) om een administratie bij te houden van opdrachtgevers en kandidaten die zich bij de Community registreren;

f) de Community verder te ontwikkelen en te verbeteren;

g) om de Community te beveiligen en webstatistieken op te stellen.

h) als het gaat om een betaalde dienst om te factureren. Wanneer betaling uitblijft voor haar diensten kan BMC bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau;

i) om gericht aanbiedingen te doen. Zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond op de BMC-website van een product en/of dienst waarvan BMC op basis van de door haar verwerkte persoonsgegevens vermoedt dat het de interesse van kandidaat/opdrachtgever heeft;

j) om een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te kunnen sturen;

k) om te kunnen informeren over mogelijk relevante door BMC aangeboden aanbiedingen voor gelijksoortige diensten van BMC;

l) om uitsluitend met expliciete toestemming van kandidaat/opdrachtgever hen te kunnen informeren over mogelijk relevante aanbiedingen van partners van BMC;

m) om de BMC -website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren; en

n) om te voldoen aan de op BMC rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants)controle;

BMC bewaart de persoonsgegevens van kandidaat/opdrachtgever in beginsel zolang als ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinden nodig is, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Zo bewaart BMC de middels de registratie verzamelde persoonsgegevens zolang als de registratie van de opdrachtgevers en kandidaten die de betreffende gegevens middels de Community hebben ingevoerd of geüpload in stand blijft en kandidaat/opdrachtgever niet hebben aangegeven uit de database te willen worden verwijderd. Als kandidaat/opdrachtgever zich uitschrijven, blijven hun gegevens nog wel staan in de Accounts van opdrachtgevers dan wel kandidaten die in het verleden ooit aan elkaar zijn gekoppeld middels de Community.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zonder expliciete toestemming van kandidaat/opdrachtgever zal BMC hun persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor direct marketing doeleinden zoals het toezenden van reclame.

BMC kan in bijzondere gevallen de persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen indien BMC dat in het kader van de uitvoering van een wettelijk voorschrift of door een gerechtelijke procedure verplicht is.

Ook kan BMC persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van BMC aan kandidaat/opdrachtgever diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) de persoonsgegevens alleen zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Deze bewerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

Cookies en surfgedrag

De BMC-website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die bij bezoek aan de BMC-website worden achtergelaten op de computer van kandidaat/ opdrachtgever. Deze cookies helpen bij het gebruikersvriendelijker maken van de BMC-website. BMC kan op die manier bijvoorbeeld de inlognamen tijdens het bezoek door kandidaat/opdrachtgever onthouden zodat zij deze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren. Cookies kunnen de computer of de bestanden die op de computer van kandidaat/opdrachtgever staan niet beschadigen.

BMC maakt gebruik van sessie cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de BMC-website voor gemakkelijker te maken en worden automatisch verwijderd op het moment dat de browser van kandidaat/opdrachtgever wordt afgesloten.

Daarnaast maakt BMC gebruik van tijdelijke cookies. Aan de hand van deze cookies kan de BMC-website de bezoeker herkennen, de volgende keer dat deze de website bezoekt. Met behulp van deze cookies kan de BMC-website speciaal op haar bezoeker worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de website nog aangenamer te maken. Ook kunnen deze cookies worden gebruikt om advertenties op de BMC-website beter op de behoeften en interesses van kandidaat/opdrachtgeveraf te stemmen, om te voorkomen dat zij een bepaalde advertentie te vaak zien en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, worden 365 dagen na het laatste bezoek automatisch verwijderd.

BMC maakt ook gebruik van Google Analytics om het gebruik van de BMC-website te analyseren. Google Analytics plaatst ook cookies op de computer van kandidaat/opdrachtgever , die gebruikt worden om op geaggregeerd niveau rapportages te maken over hoe bezoekers de BMC-website gebruiken. Dit stelt BMC in staat om de BMC-website aan te passen aan de voorkeuren van de bezoekers. Google treedt hierbij op als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, waarbij BMC de verantwoordelijke is.

De advertenties die geplaatst zijn op de BMC-website maken soms ook gebruik van cookies. Deze houden bijvoorbeeld bij welke advertenties al vertoond zijn. Deze cookies worden geplaatst door het bedrijf dat de advertenties verzorgt. Op het gebruik van cookies door deze derden is het privacy- en cookiebeleid van de desbetreffende derde van toepassing. Adverteerders of andere derden hebben geen toegang tot de door BMC geplaatste cookies.

In uw browserinstellingen kunnen kandidaat/opdrachtgever zelf beslissen of zij cookies willen accepteren of weigeren of dat zij willen dat hun browser hen op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst.

Afmelden nieuwsbrief BMC

De naam en e-mailadres van kandidaat/opdrachtgever  worden gebruikt om hen informatie over de dienstverlening en activiteiten van BMC toe te sturen, onder meer per e-mail via de BMC-nieuwsbrief. Indien men daar geen prijs meer op stelt, kan men zich afmelden door gebruik te maken van de unsubsribe mogelijkheid in de mailings of door een brief of e-mail te sturen aan BMC t.a.v. privacy@bmcomminty.nl.

Recht van verzet, inzage en correctie

BMC gebruikt het e-mailadres, adresgegevens en andere persoonsgegevens niet voor andere doelen dan in dit statement omschreven, tenzij kandidaat/opdrachtgever daar toestemming voor hebben gegeven. Men kan een eenmaal gegeven toestemming te allen tijde intrekken of bezwaar aantekenen tegen het gebruik van gegevens voor de nieuwsbrieven of andere direct marketing doeleinden, zie hierboven onder ‘Afmelden nieuwsbrief BMC’.

Links
Op de website van BMC staan een aantal links naar websites van andere partijen. BMC is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, de disclaimer, de copyright notice en de algemene voorwaarden van de website die u bezoekt.

Beveiliging

BMC heeft zorgvuldige en passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de geregistreerde persoonsgegevens te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. De BMC-website is zodanig beveiligd dat deze omgeving zonder inlogcodes niet van buitenaf te benaderen is. De persoonsgegevens zijn beveiligd tegen ongewenst gebruik via een gebruikersnaam en wachtwoord. Daarnaast is de omgeving zelf ook beveiligd. Deze beveiliging is te herkennen aan de vermelding ‘https’ in de URL van de browser van kandidaat/opdrachtgever alsmede door middel van de afbeelding van een gesloten slotje onderaan het computerscherm. Door dubbel te klikken op dit slotje, kan gecontroleerd worden of de persoon veilig contact heeft met de BMC-website[M2] .

Doorgifte derde landen

De servers die iBase gebruikt voor het opslaan van de persoonsgegevens van BMC bevinden zich niet buiten de Europese Unie. .

Overgang onderneming

Het kan voorkomen dat een of meerdere onderdelen of activa van BMC worden overgedragen aan een derde partij of dat BMC fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen de persoonsgegevens van kandidaat/opdrachtgever worden overgedragen.

Contact

U kunt altijd contact opnemen met opmerkingen en vragen over dit Privacy & Cookie Statement via privacy@bmcommunity.nl of via FC Klap B.V., t.a.v. ‘Privacy’,’s-Gravenlandseweg 51 te (1217 EH)  Hilversum.

Wijzigingen van het Privacy & Cookie Statement

BMC heeft het recht om dit Privacy & Cookie Statement aan te passen. Eventuele wijzigingen van dit Privacy & Cookie statement worden bekend gemaakt op de website van BMC en treden in werking 30 dagen na de bekendmaking.

 

Dit Privacy & Cookie Statement is laatst gewijzigd op 4 april 2016.