Copyright Notice

De auteursrechten en alle overige (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de naar, het logo, de content (waaronder tekst en beeld), de look & feel en het format van deze website en de community berusten uitsluitend bij iBase B.V. en FC Klap B.V. (hierna gezamenlijk ‘BMC’). BMC behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

Deze website en onderdelen daarvan mogen niet worden doorgestuurd, verspreid, verveelvoudigd of openbaargemaakt, tenzij voor persoonlijk gebruik of met toestemming van BMC.

Het is mogelijk dat BMC in voorkomende gevallen informatie van deze website en community verwijdert of (tijdelijk) ontoegankelijk maakt als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden.